Kontaktujte nás: 379 494 306, 724 185 879 | info@chocomysl.cz

Obec Chocomyšl

Historie obce

Obec Chocomyšl leží mezi Kolovčem a Chudenicemi. Dominantou obce je původní gotická tvrz, která byla za Černínů z Chudenic v 18. století přestavěna na lovecký zámek, patrně podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky. Později se budova využívala k hospodářským účelům. Byl zde zřízen jeden z nejstarších cukrovarů v Čechách. Uprostřed obce se nachází socha sv. Jana Nepomuského z roku 1708. Jeho pohled je nasměrován na rozlehlý rybník, neboť se říká, že sv. Jan Nepomucký je patronem vod.

V současnosti v obci žije 113 obyvatel. Na návsi stojí prodejna smíšeného zboží. V budově bývalé školy je zřízen obecní úřad, společenská místnost, posilovna a klub mladých chovatelů. Majitelem selské tvrze je ZAS Koloveč, která zde vybudovala dílny pro opravy zemědělských strojů. ZAS Koloveč zaměstnává část obyvatelstva, část pracuje v Klatovském rybářství, středisko Chocomyšl. V obci aktivně pracují hasiči, myslivci a chovatelé. Uvedené složky připravují v průběhu roku pro občany různé společenské, kulturní a sportovní akce.