Kontaktujte nás: 379 494 306, 724 185 879 | info@chocomysl.cz

Obec Chocomyšl

ZO ČSCH Chocomyšl a kroužek MCH Chocomyšl

Jsme nová organizace, která vznikla v roce 2017 v Chocomyšli. Naše organizace má 11 dospělých členů a 15 dětí. Pracujeme celoročně s dětmi a připravujeme je na chovatelskou dráhu. Pomáháme dětem s péčí o zvířata a s nákupem zvířat. Snažíme se jim předat co nejvíce informací a znalostí, které získávají nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Jezdíme s dětmi na výstavy, do chovatelských zařízení, do ZOO, do farem, do záchranných stanic a pod.

Spolupracujeme s dalšími dobrovolnými spolky v obci a podílíme se aktivně na životě v obci. Zázemí našeho spolku nám zajistila obec Chocomyšl přímo v bývalé škole v Chocomyšli. Dnes zde sídlí obecní úřad, naše organizace a klubovna našeho kroužku MCH, kde děti mají svá zvířata-exotické ptactvo, drobné hlodavce a další zvířátka. 

Scházíme se pravidelně každý pátek odpoledne. Zúčastňujeme se pravidelně olympiád mladých chovatelů a pravidelně se snažíme vystavovat naše zvířecí miláčky. Jsme prostě prima chovatelská parta dospělých a dětí. 

Více informací, včetně fotografií naleznete na našich stránkách: https://zocschchocomysl.webnode.cz/


Zdroj: https://zocschchocomysl.webnode.cz/