Kontaktujte nás: 379 494 306, 724 185 879 | info@chocomysl.cz

Obec Chocomyšl

Sbor dobrovolných hasičů Chocomyšl

         Sbor dobrovolných hasičů v Chocomyšli byl založen 24. května 1931. K založení dali podnět občané a tehdejší starosta se postaral o uvedení sboru v činnost. Tehdy čítal sbor 35 členů, z nichž 24 bylo činných a 11 přispívajících. Byla zakoupena stříkačka, na kterou si museli půjčit. Také dostali nějaké peněžité dary například od místních pivovarů, hospodářských družstev nebo od okresní pojišťovny. Téhož roku se začala stavět hasičská zbrojnice, kterou hasiči postavili svépomocí a zadarmo. Materiál jim zaplatila obec. Jednotliví členové pomohli tím řemeslem, kterým se živili. O dva roky později od svého založení hasiči vyrazili hasit první požár do Úboče.

         Dnešní sbor čítá 58 členů, z toho je asi 10 dětí. Při volbě členů do výboru se obsazují tyto funkce: starosta, náměstek starosty, velitel, zástupce velitele, strojník, referent prevence, jednatel, hospodář, vedoucí mládeže, referentka žen a kronikář. Ve sboru je i kontrolní a revizní radu, která má svého předsedu a dva členy. Ti dohlíží na správnost chodu celého sboru. Členství funguje na dobrovolné bázi. Každoročně začátkem ledna se koná výroční schůze, kam jsou pozvaní všichni členové spolku a je zde hodnocena činnost předešlého roku. Zároveň se schvaluje přijetí nových členů a další zásadní kroky sboru.

         SDH Chocomyšl pořádá různé společenské akce, vychovává mladé hasiče, podílí se na přípravě výjezdové jednotky a účastní se okrskové soutěže v požárním sportu. Během roku máme v obci již tradiční akce. Pro děti připravujeme „Velikonoční nebo Halloweenskou dílničku“, kde si vyrábějí různé dekorace. Poslední duben se nese ve znamení stavení máje a následného opékání prasete. Tato akce je mezi lidmi velmi populární a opečení prvního buřta na ohni přiláká téměř celou obec. V roce 2017 se navíc v polovině dubna vysazovali podél lesních cest ovocné stromy. Tato akce s názvem „Zasaď si svůj strom“ byla zaměřena především na rodiny s dětmi. Myšlenka byla taková, že každé dítě si za pomoci rodičů zasadí ovocný strom, o který se pak bude starat a následně si pak bude chodit na čerstvé, zdravé ovoce. V letních měsících se lidé setkají při „zpívané“, kdy se rozezní kytary a country písničky. První adventní sobotu se pravidelně koná rozsvícení vánočního stromečku za podpory OÚ Chocomyšl. Tradičně jsou pozvané děti z dětského domova ve Staňkově, které navodí vánoční atmosféru zajímavým vystoupením, zakončeným zpíváním koled. Samozřejmostí je napečené cukroví, svařené víno či punč. O občerstvení se starají ženy hasičky. Oblíbenost akce jen potvrzují každoročně navyšující se počet návštěvníků.

        Je důležité, aby náš sbor zůstal v povědomí, proto se každý rok účastníme okrskové soutěže v požárním sportu. Ta bývá v květnu nebo červnu. Zastoupení máme ve třech kategoriích jako jeden z mála sborů – muži, ženy, děti. Úspěch slaví povětšinou děti a ženy. Obě družstva se umisťují na předních příčkách. Občas máme zastoupení i v kategorii „senioři“. Ti si svůj soutěžní výkon užívají v bílých uniformách a bílých rukavičkách. Pro autenticitu celého výstupu používají původní stříkačku z roku 1931. Muži těmto soutěžím nepřikládají přílišnou důležitost. Razí heslo „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, a tak v soutěžích zpravidla nedosahují takových úspěchů jako ženy a děti. Pro ně je důležité být připraveni při opravdovém boji s ohněm nebo s jinými živelnými pohromami. A to, musíme říct, že jim jde.

        Velice důležitá je příprava výjezdové jednotky, která má v současné době 13 členů.  Každý člen jednotky by měl absolvovat 40 hodin ročně odborného výcviku. Po zvládnutí teoretické výuky následuje praktický výcvik, při kterém jsou procvičeny nabité znalosti. Součástí pravidelné přípravy je i péče o svěřenou techniku a zajištění její bezproblémové funkčnosti. Jednou za čas se pořádají různá cvičení od profesionálních hasičů, kam je naše jednotka pozvaná.

        Náš sbor nezůstává pozadu ani v jiných populárních aktivitách, jako například Cold Water Challenge. Sbor byl nominován v roce 2018. Úkolem bylo natočit krátké video zásahu hasičů. Všechna videa byla pojata zábavnou formou. Pokud bychom tuto výzvu nesplnili, tak bychom museli nominujícímu sboru zaplatit sud piva. Důležité bylo toto video zveřejnit do týdne od nominace na internetu, kde má video už teď přes 2 800 zhlédnutí. [1]


[1] Cold Water Challenge Chocomyšl 2018 https://www.youtube.com/watch?v=ObxUk1UyJVc

povodně 2016

Fotografií:
17
Datum:
25. 10. 2017

Zobrazit

soutěž děti Zíchov 2017

Fotografií:
3
Datum:
25. 10. 2017

Zobrazit

soutěž Chocomyšl 2017

Fotografií:
3
Datum:
25. 10. 2017

Zobrazit

hasiči cvičení

Fotografií:
7
Datum:
25. 10. 2017

Zobrazit

Halloweenská dílnička 2018

Fotografií:
8
Datum:
25. 10. 2018

Zobrazit

Velikonoční dílna

Fotografií:
12
Datum:
25. 7. 2017

Zobrazit

výcvik jednotek Chudenice 2019

Fotografií:
15
Datum:
5. 2. 2019

Zobrazit